Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
 
 
The Official Website of
Sarawak Timber Industry Development Corporation
 
 
 

Untuk makluman, Pejabat Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak (PUSAKA) telah MULA BEROPERASI MULAI 12 MEI 2020.

Bagi memastikan penyampaian perkhidmatan PUSAKA sentiasa berada pada prestasi yang baik dan efektif serta mengambil berat tentang keselamatan dan kebajikan anggota sepertimana saranan pihak Kerajaan Negeri Sarawak, pihak PUSAKA telah menerima pakai Pekeliling Perjawatan Negeri Sarawak Bilangan 11 Tahun 2020 serta Garis Panduan Asas Operasi Pejabat Kerajaan Negeri Sarawak Semasa / Selepas Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang berkuatkuasa dari 12 Mei 2020 sehingga 9 Jun 2020.

Pekeliling Perjawatan Negeri Sarawak Bilangan 11 Tahun 2020 adalah seperti berlampir.

Sekian, terima kasih dan harap maklum.