Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
 
 
The Official Website of
Sarawak Timber Industry Development Corporation
 
 
 

Tuan/Puan,

Lanjutan daripada pengumuman pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) oleh Yang Amat Berhomat Perdana Menteri Malaysia pada 23 April 2020 serta Pekeliling Perjawatan Negeri Sarawak Bilangan 9 Tahun 2020 (ruj: 16/JKM/SHRU/TM/500-3/5/1/2/Jld.3 bertarikh 13 April 2020), Pejabat PUSAKA serta Anak – Anak Syarikat PUSAKA ditutup mulai 29 April 2020 sehingga 12 Mei 2020.

Namun demikian, perkhidmatan Keselamatan masih bertugas seperti biasa untuk menjaga keselamatan premis dan harta kerajaan.

Sekian, terima kasih.