Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
 
 
The Official Website of
Sarawak Timber Industry Development Corporation
 
 
 

Tuan/Puan,

Lanjutan daripada pengumuman pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan oleh Yang Amat Berhomat Perdana Menteri Malaysia pada 10 April 2020 dan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak pada 10 April 2020, Pejabat PUSAKA serta Anak – Anak Syarikat PUSAKA ditutup mulai 15 April 2020 sehingga 28 April 2020.

Namun demikian, perkhidmatan Keselamatan masih bertugas seperti biasa untuk menjaga keselamatan premis dan harta kerajaan.

Sekian, terima kasih.